EIER OG GRÜNDER AV SIGERFJORD FISK AS

Trond Geir Reinsnes er utdannet Marinebiolog ved Universitetet i Tromsø i 1982.

Trond Geir begynte i 1982 på Institutt for Fiskerfag ved Universitetet i Tromsø som prosjektleder for et sjørøyeprosjekt med tanke på å utvikle sjørøye som en oppdrettsfisk, spesielt med tanke på Nord Norge. Vi hentet stamfisk  fra 9 av de største sjørøyevassdragene i Nord Norge samt Svaldbard og Island med plan om å finne den beste stammen for videre avl. Imidlertid viste det seg at oppdrett av røye hadde andre utfordringer enn lakseoppdrett slik at målsetningen ble endret til å utvikle sjørøye som oppdrettsfisk. Det ble for lite yngel igjen etter startforing til at en kunne sammenligne de ulike stammene.

I 1986 etablerte  Trond Geir Blokken og Sigerfjord Stamfiskstasjon AS i samarbeid med Sjøblink Blokken AS. Målet var å produsere rogn til settefiskprodusenter i Nord Norge. Dette i samarbeid med Norsk Lakseavl  AS på  Kyrkseterøra.

I 1989 stiftet vi Sigerfjord Fisk AS med formål å slakte laks og røye, samt drive videreforedling og salg. I  1991 overtok vi   Fiskefjorden AS som var konkurs. Vi satset 100% på sjørøye og stiftet selskapet Sjørøye AS. Siden 1991 har vi stått bak  60-70 % av all røye som har blitt produsert i Norge. I alle disse årene har vi hatt et nært samarbeid med Sjøblink Blokken AS  som eies av to andre røyeentusiaster, brødrene Arnold og Børre Jensen.

I juni 2007 ble Ishavsrøye Vesterålen som  det tolvte norske matproduktet  godkjent som en beskyttet betegnelse av KSL Matmerk.