Historie

Sigerfjord Aqua AS etablerte i 1989 datterselskapet Sigerfjord Fisk AS. Det nye selskapet hadde som formål å slakte laks og røye samt drive videreforedling og salg.

Sigerfjord Aqua AS bestod en periode av tre ulike datterselskap. Ett av disse, Blokken og Sigerfjord Stamfiskstasjon AS ble skilt ut i 1995, og overtatt av Eidsfjord Sjøfarm AS. De resterende selskapene er nå fusjonert til ett selskap, med navnet Sigerfjord Fisk AS.

I 1999 kom Hallvard Lerøy AS inn i Sigerfjord med en eierpost på 35%. Denne eierandelen har økt gradvis til 96 % i 2010. Den 26. januar 2011 overtok Trond Geir Invest AS aksjene til Hallvard Lerøy Seafood AS. Trond Geir Reinsnes er majoritetseier i Trond Geir Invest AS. Han etablerte selskapet Sigerfjord Fisk AS, og har vært daglig leder av selskapet i alle år.


Sigerfjord Fisk AS er pr i dag Norges største leverandør av ishavsrøye (Salvelinus alpinus). Selskapet er vertikalt fullintegrert, med produksjon fra egg til fat. Sigerfjord Fisk har vært aktivt med i utviklingen av oppdrettsteknologien for ishavsrøye, og innehar unike kunnskaper om denne produksjonen. Årlig produksjon er på ca 200 tonn røye pr år. Dette utgjør halvdelen av den totale norske produksjonen av sjørøye. Selskapet legger opp til en økning i produksjonen til 300 tonn i 2017.