Markedet for ishavsrøye er doblet

– Ishavsrøya får hverken medisiner, vaksine eller kjemikalier, og har ikke problemer med lakselus, sier oppdretter.

Ishavsrøye er lite kjent som oppdrettsfisk, men markedet er i vekst. Røye er mest kjent som en ferskvannsfisk, men det satses på den anadrome røya som tåler sjøvann, men får tilført ferskvann i oppdrettsmerdene. Siden 2011 har markedet i Norge doblet seg.

– Siden vi startet i 1991 har vi faktisk aldri hatt sykdom. Vi bruker ikke medisiner, kjemikalier eller vaksiner, for vi har ikke lakselusproblem, sier Trond Geir Reinsnes, administrerende direktør i Sigerfjord Fisk AS.

– Ikke problemer med lakselus

Merdene ligger i saltvann, men blir tilført ferskvann. Det er dette som gjør at fisken ikke har problemer med lakselus. Lakselusa tåler nemlig ikke ferskvann.

– Oppdrettslaksen går mellom et og to år i havet, og får derfor lett problemer med lakselusen. Vi har røya i saltvann to måneder i året, før vi tar den inn i presenningsmerder hvor vi tilfører ferskvann. Da kvitter den seg med det den måtte ha fått av lus, og det blir ikke noe problem, sier Reinsnes.

Siden Sigerfjord Fisk startet opp i 1982 har den vokst, og i dag står bedriften for nærmere 70 prosent av ishavsrøyeoppdrett i Norge.

– Jeg er en av pionerne. Jeg startet med røye i 1982, og dette ble et rent røyeanlegg i 1991. Siden da har jeg hatt 60 - 70 prosent av Norges produksjon av røye. Men det er ikke stor produksjon sammenlignet med ørret og laks, sier Trond Reinsnes.

Selger mest til Østlandet

 

Trond Geir Reinsnes


Trond Geir Reinsnes er majoritetseier i Sigerfjord Fisk AS.

FOTO: KJELL MIKALSEN / NRK

Frem til 2010 var eksport det viktigste markedet, men næringen fikk problemer med sterk kronekurs.

 

– Mye av markedet var i Sverige, men da krona steg i 2010 kunne vi ikke lenger konkurrere med de svenske oppdretterne, sier Reinsnes.

Selskapet satset derfor på markedet i Norge. Selv om selskapet er fra Nord-Norge er det ikke i nord fisken selges.

– De fleste kundene våre har vi der det er mest folk. Vi har satset mest på Østlandet, men selger også stadig mer på Sørlandet, og i Stavanger og Bergen. Vi har greid å doble det norske markedet, sier han videre.

Lite sammenlignet med laks og ørret

Selv om produksjonen har doblet seg siden 2011 er det fortsatt svært lite sammenlignet med de store oppdrettsfiskene.

– Det går ikke an å sammenligne, det er enormt mye mer laks enn røye, sier Reinsnes.

Han tror ikke røye noen gang vil nå samme volum som det er av laks og ørret.

– Jeg har tro på fortsatt vekst, men så langt tror jeg ikke det er mulig å komme. Produksjonskostnadene på røye er mye høyere, og det tror jeg de alltid vil være, sier han.

– En laks blir på ett til to år en fire - fem kilo. På samme tid blir røya bare 700-800 gram, så det er mye dyrere. Men den er magrere i kjøttet, laksen har over dobbelt så mye fett som røya, sier Reinsnes.